Vybrané kapitoly o elektrickom prúde

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Elektrický prúd v polovodičoch

Tranzistorový jav

Zosilňovací efekt, ktorý sa dosahuje pomocou dvoch kontaktov medzi dvoma PN priechodmi, sa nazýva tranzistorový jav. Princípom zosilnenia je zväčšenie koncentrácie menšinových nosičov náboja, ktoré sa zúčastňujú na vedení elektrického prúdu. Zdrojom týchto menšinových nosičov náboja je jeden z PN priechodov. Prvý kontakt musí byť zapojený v priepustnom smere a druhý PN priechod (kontakt), na ktorom sa má prejaviť zosilnenie, musí byť zapojený v nepriepustnom smere. Dodatkové nosiče náboja musia mať povahu menšinových nosičov, lebo pre väčšinové nosiče je batéria v závernom smere nepriepustná. Preto musí byť prvý PN priechod zapojený tak, aby injektoval nosiče náboja s takým znamienkom, ktoré v blízkosti druhého PN priechodu budú mať charakter menšinových nosičov.

Polovodičová súčiastka, v ktorej sa využíva tranzistorový jav sa nazýva tranzistor. V podstate je to kúsok kryštalického polovodiča s troma oblasťami, ktorých vodivosti sú typu P-N-P, prípadne N-P-N. Podľa toho rozlišujeme tranzistory typu PNP a NPN. Každý tranzistor má tri oblasti a k nim prislúchajúce prívody. Prvý z PN priechodov sa nazýva emitor E, druhý kolektor K a základná látka medzi nimi báza B.

Pri zapájaní tranzistora do obvodu možno urobiť tri základné spojenia podľa toho, ktorú elektródu uzemníme:

- zapojenie so spoločnou bázou (vhodné na konštrukciu zosilňovačov)

- zapojenie so spoločným emitorom (okrem zosilnenia napätia dosahuje aj značné zosilnenie prúdu)

- zapojenie so spoločným kolektorom (má význam prispôsobovacieho článku v obvode).

 

Závislosť kolektorového prúdu IK od bázového prúdu IB pri konštantnom kolektorovom napätí UK je prevodová charakteristika tranzistora. Závislosť kolektorového prúdu IK od kolektorového napätia UK pri konštantnom bázovom prúde IB je výstupná charakteristika tranzistora.

 

Polovodičová hrotová dióda s otvorom pre svetlo, na ktorej je v nepriepustnom smere pripojené vonkajšie napätie, sa nazýva fotodióda. Činnosť fotodiódy je založená na uvoľňovaní menšinových nosičov náboja dopadajúcimi fotónmi v oblasti PN priechodu. Menšinové nosiče náboja sa pohybujú vplyvom pôvodného kontaktného elektrického poľa zosilneného pripojeným vonkajším napätím, prenikajú PN priechodom veľkou rýchlosťou a značne zvyšujú prúd v nepriepustnom smere.

Poslední komentáře
07.06.2012 20:45:37: Oh, you're from Pocola? Please tell me how many state championships you have. And no, powerlifting i...
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.